Sense comentaris encara

VOLS REBRE INFORMACIÓ DE LA PARRÒQUIA?

Vols rebre informació de la parròquia?

Fes-te seguidor de la nostra llista de difusió.

És molt fàcil:

-desa a l’agenda del teu mòbil el número de la parròquia: 977 844 060

– envia un WhatsApp a aquest número amb el teu nom

Nosaltres t’afegirem a la llista de difusió i així estaràs al corrent de totes les notícies i informacions de la parròquia.

 

Publicar un comentario