Sense comentaris encara

VINGUI A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE

 PREGUEM AMB EL PARE NOSTRE: 

VINGUI A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE

El regne és una manera d’explicar el món que Déu vol per a nosaltres.

Un món solidari on comptin totes les persones.

Un món on hi hagi justícia, on importi la veritat.

Un món on es treballi per la pau i on l’amor sigui la mesura de totes les coses.

Si volem que el regne de Déu vingui posem-nos a treballar!

—————-

Pare nostre que esteu en el cel:

sigui santificat el vostre nom.

VINGUI A NOSALTRES EL VOSTRE REGNE

Faci’s la vostra voluntat,

així en la terra com es fa en el cel.

El nostre pa de cada dia,

doneu-nos Senyor el dia d’avui.

I perdoneu les nostres culpes,

així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació,

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén

PREGUEM CANTANT: ESTIGUES ATENT  (Xaragalls)

Estigues atent,

estigues atent,

sonen les campanes.

Estigues atent,

estigues atent,

sonen les campanes.

El seu repic et mostra el camí,

si les escoltes, sabràs on estic.

Estigues atent,(2)

quan l’amic et parla.

Estigues atent, (2)

quan l’amic et parla.

Les seves paraules sinceres seran,

si les escoltes, tindràs un company.

Estigues atent,

estigues atent,

es mouen els arbres.

Estigues atent,

estigues atent,

es mouen els arbres.

El vent els bressola i els fa ressonar,

si te’ls escoltes, pau et daran.

Publicar un comentario