Sense comentaris encara

SESSIÓ 18-JESÚS ENS DIU SIGUEU MISERICORDIOSOS

sessio18 Jesus ens diu sigueu misericordiosos[25679]

SESSIÓ 18- JESÚS ENS DIU SIGUEU MISERICORDIOSOS

Com puc ser misericordiós?

“Aleshores el rei dirà als de la seva dreta:

-Veniu, beneïts del meu Pare, rebeu en herència el Regne que ell us tenia preparat des de la creació del món. Perquè tenia fam, i em donàreu menjar; tenia set i em donàreu beure; era foraster, i em vau acollir; anava despullat, i em vau vestir; estava malalt, i em vau visitar; era a la presó, i vinguéreu a veure’m.

Llavors els justos li respondran:

“-Senyor, ¿quan et vam veure afamat, i et donàrem menjar; o que tenies set, i et donàrem beure? ¿Quan et vam veure foraster, i et vam acollir; o que anaves despullat, i et vam vestir? Quan et vam veure malalt o a la presó, i vinguérem a veure’t?

El rei respondrà:

“-Us ho asseguro: tot allò que fèieu a un daquests germans meus més petits, a mi m’ho fèieu.”         Mateu 25, 34-40

PER TREBALLAR A CASA…
Dibuixa una altra cama a la Bella Quaresma i escriu-hi laparaula MISERICÒRDIA
Posar un exemple d’algú que hagi fet alguna de les obres explicades a l’Evangeli
Quina de les altres bones obres et compromets a fer aquesta setmana?

Publicar un comentario