Sense comentaris encara

SESSIÓ 17-JESÚS ENS DIU: SIGUEU COMPASSIUS

  • SESSIÓ 17- JESÚS ENS DIU: SIGUEU COMPASSIUS

 El Déu d’Israel és compassiu ho veiem en aquests versets de l’Éxode.

-Ex 3,7-8d  “ El Senyor li digué (a Moisès) –He vist l’opressió del meu poble a Egipte i he sentit com clama per culpa dels seus explotadors. Conec els seus sofriments, per això he baixat a alliberar-lo del poder dels egipcis i fer-lo pujar des d’Egipte” .

Déu veu com pateix el seu poble, com li demana auxili i actua.

Jesús ens ensenya com hem de viure per ser amics seus. Aquests versets de l’Evangeli expliquen com Jesús es commou davant del sofriment de les persones que pateixen, no és un commoure’s només de sentiments (sentir llàstima) sinó que el seu cos es contorba . (com el moviment del fetus a la panxa de la mare)

-Mc 6, 32-34   “ Quan Jesús desembarcà, veié una gran gentada i se’n compadí, perquè eren com ovelles sense pastor, i es posà a instruir-los llargament”  Mc 6, 37 “… Jesús diu als deixebles. Doneu-los menjar vosaltres mateixos”

-Jn 11, 33  “Quan Jesús veié que ella plorava i que ploraven també els jueus que l’acompanyaven, es va commoure interiorment i es contorbà.” Jn 11, 43-44 “… havent dit això, cridà amb tota la força: Llàtzer, surt fora!. I el mort sortí…”

Jesús coneix el sofriment d’aquestes persones i actua.

També en la paràbola de la figuera estèril (Lc 13, 1-9), Jesús ens diu que hem de ser compassius.

Què vol dir compassió? És una paraula composta de Com– patir, i vol dir patir amb o sigui fer nostres els dolors de l’altre.

Si no sé el que sento es molt difícil  que pugui adonar-me’n dels sentiments dels altres, hem de saber reconèixer els nostres sentiments, i quan canvia el nostre estat d’ànim.  Compassió no és plorar davant dels drames de la tele i quedar indiferent davant els drames de la realitat.

COMPASSIÓ = RIURE AMB ELS QUI RIUEN I PLORAR AMB ELS QUI PLOREN (St.Pau)

sessio17 JESÚS ENS DIU SIGUEU COMPASSIUS

Si estic ple de ràbia, rancúnia, gelosia, odi,  a dins meu no hi cabrà res bo ni bonic com la pau, l’amabilitat, la companyonia, l’amor. Perquè el que volem es que el nostre esperit estigui ple de coses bones i positives.

 A què ens referim quan parlem de saber reconèixer els nostres sentiments? Que si els reconeixem serem una figuera que dona fruit, en la paràbola Jesús ens diu que hi ha una figuera que no dona fruit, l’amo del tros la vol tallar però el treballador li diu que no ho faci, l’abonarà i la cavarà per veure si així dona fruit. Vol donar una altra oportunitat a la figuera.

Amb això Jesús ens vol dir que:  Déu no vol càstigs sinó estimació. I no dona mai ningú per perdut. Durant aquesta Quaresma Déu ens dona una altra oportunitat de donar fruit.

Publicar un comentario