Sense comentaris encara

SESSIÓ 14.- PARÀBOLA DELS TALENTS

SESSIÓ 14. – PARÀBOLA DELS TALENTS      Mt 25, 14-30

 Què ens vol dir Jesús en aquesta paràbola?

Déu ens ha donat a cadascú uns dons o qualitats, però no ens els ha donat perquè ens els quedem per nosaltres sinó perquè ho compartim amb els demés.

Som diferents però tots tenim qualitats , potser a vegades ens agradaria que fossin unes altres, però hem de descobrir com les podem posar al servei dels altres.

  • Què espera Déu de nosaltres?

Espera que fem treballar aquests dons que hem rebut d’Ell, i en la paràbola ens ho remarca en el personatge de l’administrador que té por i amaga els diners que ha rebut, té por que si s’arrisca i els perd quan torni l’amo el renyi i el que fa es amagar-los.

A cadascú se’ns demana segons les nostres possibilitats, no podem posar per excusa que “jo no tinc gaires qualitats, n’hi ha que en saben molt més”

Si compartim aquests dons, capacitats, amb els altres augmenten, sempre que s’hagi fet amb amor.

Exercici: A tots ens costa molt reconèixer les qualitats, dons, dels altres:

  • Pensem tres persones de la família i reconeixem talents “qualitats”. Escrivim els seus noms i el que més ens agrada d’ells.

  • Pensem tres persones que no siguin de la família i reconeixem talents “qualitats”. Escrivim els seus noms i el que més ens agrada d’ells.

  • Pensa amb un personatge històric o famós i escriu i nom i qualitat que reconeixes en ell.

  • Escriu tres qualitats que tens, t’agraden i que pots posar al servei dels demés.

sessio14 paràbola dels talents

Publicar un comentario