Sense comentaris encara

PREGUEM AMB EL PARENOSTRE

 

AIXÍ EN LA TERRA COM ES FA EN EL CEL

 Abans de Jesús hi havia un àmbit per a Déu, que era sagrat i anomenem Cel, i un altre pels homes i les dones, que no era sagrat i anomenem Terra.

Quan Jesús, fill del Pare del cel, va néixer de Maria, va prendre la nostra carn.  A partir d’aleshores ja no hi ha dos àmbits, un sagrat i no sagrat.

Ara existeix una sola realitat.

Per aquest motiu l’amor i la misericòrdia de Déu, és a dir, la seva voluntat impregna tant el cel com la terra.

PREGUEM AMB EL PARE NOSTRE

Pare nostre que esteu en el cel:

sigui santificat el vostre nom.

vingui a nosaltres el vostre regne

faci’s la vostra voluntat,

AIXÍ EN LA TERRA COM ES FA EN EL CEL

el nostre pa de cada dia,

doneu-nos, Senyor, el dia d’avui.

I perdoneu les nostres culpes,

així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació,

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén

Publicar un comentario