Sense comentaris encara

PREGUEM AMB EL PARENOSTRE

EL NOSTRE PA DE CADA DIA,  DONEU-NOS, SENYOR, EL DIA D’AVUI.

 El pa en temps de Jesús era el principal aliment.

El pa ha esdevingut per a nosaltres el símbol del menjar.

Per a viure necessitem menjar.

Malgrat això, en el nostre món moltes persones moren cada dia de fam.

El que demanem és l’aliment per a continuar vivint.

Ara bé, per a viure no necessitem solament aliment.

Necessitem tot allò que realment ens ajuda a viure amb dignitat.

Totes les dones i homes, petits i grans, tinguin el color de pell que tinguin, parlin una llengua o una altra, pensin el que pensin, tenen el dret a viure com a persones.

Totes i tots som fills i filles d’un mateix Pare.

Per això no ens ha de preocupar només d’omplir la nostra taula, de gaudir del nostre benestar.

No ens hem d’acontentar de tenir només nosaltres els drets que necessitem per a viure amb dignitat.

Quan demanem el pa de cada dia el demanem per a que tots els germans i totes les germanes visquem amb la dignitat que mereixem i necessitem.

I, encara, ens comprometem a que això siguin possible posant-nos al servei de la justícia i la igualtat que Déu vol.

 

PREGUEM AMB EL PARE NOSTRE

Pare nostre que esteu en el cel:

sigui santificat el vostre nom.

vingui a nosaltres el vostre regne

faci’s la vostra voluntat,

així en la terra com es fa en el cel.

EL NOSTRE PA DE CADA DIA,

DONEU-NOS, SENYOR, EL DIA D’AVUI.

I perdoneu les nostres culpes,

així com nosaltres perdonem els nostres deutors.

I no permeteu que nosaltres caiguem a la temptació,

ans deslliureu-nos de qualsevol mal. Amén

Publicar un comentario