Sense comentaris encara

INVOQUEM SANTA MARIA, VENERADA A PARET DELGADA, A LA SELVA DEL CAMP

INVOQUEM SANTA MARIA, VENERADA A PARET DELGADA, A LA SELVA DEL CAMP

https://www.arquebisbattarragona.cat/2020/03/23/sete-dia-invoquem-a-santa-maria-venerada-a-paret-delgada-a-la-selva-del-camp/

Acudim avui a Paret Delgada, a La Selva del Camp. El nom de Paret Delgada, no és un castellanisme, sinó una forma de català arcaic, procedent del llatí: Parietes delicatas. Maria és la «Casa d’or», domus aurea, que contingué el Verb de Déu com un temple. La imatge és una Pietat; Maria amb el Fill exànime a la falda. Està enmig de camps d’avellaners, a la carretera del Rourell. Els selvatans l’estimen molt. Unim-nos avui a la seva pregària.

De la carta de sant Pau als cristians de Roma

Que l’amor no sigui fingit. Fugiu del mal, abraceu-vos al bé. Estimeu-vos afectuosament com a germans, avanceu-vos a honorar-vos els uns als altres. Esforceu-vos a ser sol·lícits. Sigueu fervents d’esperit, serviu el Senyor. Que l’esperança us ompli d’alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en l’oració. Feu-vos solidaris de les necessitats del poble sant. Practiqueu amb deler l’hospitalitat (12, 9-13).

Meditació

Quan les societats són víctimes d’un mal col·lectiu llavors apareix sempre el millor del cor de cadascú i la humanitat que portem amagada aflora. Tothom vol ajudar i ens fem solidaris dels qui ajuden almenys en la pregària. La imatge de la Pietat de la Mare de Déu ens esperona a ser solidaris ens uns amb els altres, a ajudar-nos, a vetllar perquè a ningú li falti res. Suscita en nosaltres el desig que tothom sigui estimat. Aquests dies per l’emergència sanitària no podem celebrar l’Eucaristia públicament, però sí que podem celebrar la caritat els uns amb els altres. Maria acarona en el Fill tot el dolor del món. El dolor del Fill és el seu propi dolor. També l’Església sap que el dolor del món és el seu propi. Demanem a Maria que l’Església aquí i a tot arreu sigui solidària del dolor del món. Que les paraules de sant Pau quedin inscrites en nosaltres aquests dies: Que l’esperança us ompli d’alegria. Sigueu pacients en la tribulació, constants en l’oració. Que la nostra casa, la del cor i de la nostra família, hi habiti el Senyor per l’amor que ens tenim els uns als altres.

Intenció de pregària

Per tots els qui exerceixen el voluntariat aquests dies; que, per intercessió de la Mare de Déu, tinguin el goig de servir als altres i que ells mateixos siguin guardats del mal i la malaltia.

Fem ara un silenci, habitat per la pregària interior i diguem el Pare nostre, l’Ave maria, i el Glòria. S’afegeix la pregària del Papa Francesc.

Pregària a la Mare de Déu del papa Francesc

Oh Maria, vós resplendiu sempre en el nostre camí
com a signe de salvació i d’esperança.
Nosaltres ens confiem a vós, Salut dels malalts,
que prop de la creu us associàreu  al dolor de Jesús,
mantenint ferma la vostra fe.
Vós sabeu de què tenim necessitat
i estem segurs que proveireu,
perquè, com a Canà de Galilea,
tornin l’alegria i la festa després d’aquests moments de prova.
Ajudeu-nos, Mare de l’Amor diví,
a conformar-nos a la voluntat del Pare.
i ser dòcils a la Paraula de  Jesús,
que ha pres sobre sí els nostres patiments.

S’afegeix l’antífona mariana:

Sota la vostra protecció ens refugiem, oh santa Mare de Déu, no desoïu les nostres súpliques en les nostres necessitats, en tots els perills deslliureu-nos sempre, verge gloriosa i beneïda.

Publicar un comentario