Sense comentaris encara

FESTA MAJOR

Diumenge començava l’Advent.

Avui dia 30 festa del nostre patró:

SANT ANDREU.

“Tot caminant vora el llac de Galilea, veié dos germans, Simó, l’anomenat Pere, i el seu germà Andreu, que tiraven les xarxes a l’aigua. Eren pescadors.  Jesús els diu:

-Veniu amb mi, i us faré pescadors d’homes.

Ells deixaren immediatament les xarxes i el van seguir. “

Mt 4,18-20

Publicar un comentario