CATEQUESI PARROQUIAL

Una de les principals activitats de tota parròquia cristiana és l’organització de la Catequesi parroquial.
Es tracta d’exercir la potestat magisterial de l’Església donant compliment a l’encàrrec del Senyor al seus deixebles: “Aneu prediqueu i bategeu,…jo seré amb vosaltres.” (Mt. ).

La nostra parròquia ho ha fet des de sempre, valent-se de persones anomenades catequistes que, fidels a la missió que el baptisme confereix i de manera voluntària, comuniquen la seva fe a d’altres donant el seu temps i fent d’aquesta donació un servei a l’església i un testimoni del seu compromís de vida.

Actualment la parròquia té organitzada la catequesi per edats:
INFANTS – ADOLESCENTS – JOVES – ADULTS, amb l’intent de fer un seguiment continu del creixement i maduració de la fe de les persones que ho demanen, seguint un ritme paral·lel al curs acadèmic, amb un programa adaptat a les edats i actualitzat a la vida.

El curs comença pels infants i adolescents el primer dissabte d’octubre, i amb la missa de “començ de curs” el dia següent, diumenge, per a totes les edats. Celebrant en dita missa “L’enviament dels catequistes”, un ritu que palesa la participació dels catequistes com a vocacionals a participar en el ministeri d’ensenyar del bisbe, del qual són col·laboradors.

INFANTS

Les inscripcions – com a les escoles – s’han fet al mes de maig. Seguint la planificació diocesana s’imparteixen DOS cursos: Primer i Segon.
Enguany 2018-2019 s’han inscrit:

De 7 a 8 anys, 27 nens i nenes repartits en tres grups.
Horari setmanal.
Atesos per tres catequistes.
De 8 a 9 anys, 19 nens i nenes repartits en dos grups.
Horari setmanal.
Atesos per tres catequistes.
De 9 a 13 anys, 9 nens i nenes en un grup.
Horari setmanal.
Atesos per un catequista.

ADOLESCENTS

Seguint la planificació diocesana també s’imparteixen DOS cursos.
Enguany s’han inscrit:

De 15 a 16 anys, 12 adolescentes en un grup.
Horari setmanal.
Atesos per un catequista.
De 16 a 17 anys, 9 adolescentes en un grup.
Horari setmanal.
Atesos per un catequista.
De catequesi especial, 2 joves en un grup.
Horari setmanal.
Atesos per un catequista.

ADULTS

7 dones. Horari quinzenal.
Moviment Apostòlic de Pobles i Comarques. 5 matrimonis. Horari mensual. Aquests cinc grups tenen com a catequista/consiliari el mossèn.

A part de les reunions setmanals, la Catequesi Parroquial té en el seu calendari altres activitats i reunions complementàries del servei que li és propi:

 1. Programació de curs, calçotada familiar a final de gener, revisió de final de curs.
 2. Trobada mensual per preparar la “missa familiar”.
 3. Trobada setmanalment per preparar la sessió de catequesi.
 4. A voltant de Tots Sants els infants visiten al cementiri amb els catequistes.
 5. Per Nadal fer el pessebre, conte-representació a la missa del gall i fer cagar el tió.
 6. El primer diumenge de febrer (festa de la Presentació del Senyor), les famílies que l’any anterior han batejat un fill/a les rebem per presentar els seus nadons a la comunitat.
 7. Un dissabte abans de la pasqua es celebra una trobada Arxiprestal- amb els xiquets/tes que s’han preparat per fer la primera comunió aquell any, amb els nens i nenes dels pobles del l’arxiprestat del Baix Camp, cada any en un poble diferent i amb els seus catequistes i mossens. Algun any més de tres-centes persones a ritme de festa.
 8. El dissabte abans del diumenge de Rams la catequesi es fa seguint el camí del Calvari, a les afores del poble, tot explicant la pujada de Jesús a Jerusalem, l’últim sopar, la passió mort i resurrecció del Senyor.
 9. Dissabte sant, junt amb membres de l’equip de litúrgia i alguns pares preparen la Vetlla Pasqual que la comunitat parroquial celebra amb molta festa: globus, dansa i ous de xocolata.
 10. Un dissabte de maig fem la sessió de catequesi baixant a peu a l’ermita de Paretdelgada i comentant les pintures murals que hi ha a la nau i al cambril.
 11. Els xiquets i xiquetes que es preparen per rebre l’eucaristia per primer cop, prèviament han assistit durant una setmana a la introducció de la litúrgia de la missa i a la celebració del perdó, presentat al seu nivell de comprensió.
 12. Tan els qui fan la primera comunió com el adolescents que reben la Confirmació comparteixen la seva alegria fent una ofrena solidària per als qui més necessiten, a través de projectes organitzats

Aquesta agenda tant densa de tot un curs, comporta una disponibilitat generosa que els/les catequistes són el primers a sentir el seu fruït per l’enriquiment de la seva persona, i que va modelant la seva espiritualitat i el seu servei a l’estil del Senyor Jesús que “no vingué a fer-se ser servir sinó a servir i donar la vida”.