Sense comentaris encara

TRIDU PASQUAL

Avui comença el TRIDU PASQUAL

Dijous Sant: a les 7 de la tarda,

CELEBRACIÓ DE LA CENA DEL SENYOR.

Rentament de peus, Col·lecta de Càritas, Processó al Monument, Despullament dels altars.

Divendres Sant: a 2/4 de 7 de la tarda,

CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE LA MORT DEL SENYOR

Cant de la Passió, Adoració de la Creu, Comunió Eucarística, Gran Silenci.

Dissabte Sant: a les 10 de la nit

VETLLA PASQUAL

Benedicció del foc nou, Lucernari, PREGÓ DE LA PASQUA, Benedicció de l’aigua, Renovació de les promeses baptismals, Eucaristia, Cant de l’Al·leluia, Salutació Pasqual a Santa Maria, Caramelles.

ALMOSTER

DIJOUS SANT:

A les 6 de la tarda:  CELEBRACIÓ DE LA CENA DEL SENYOR

DIVENDRES SANT

A les 19’30 h: CELEBRACIÓ LITÚRGICA DE LA MORT DEL SENYOR

Publicar un comentario