Membres del Consell Pastoral Parroquial (2017 – 2019)

El desembre de 2017 es procedí a la renovació dels membres del Consell Parroquial per elecció.

 • Silvia Cesari Tàrrech
 • Neus Serra Queralt
 • Josep Salvat Fonts
 • Pol Bergadà Badia
 • Pol Bergadà Badia
 • Josep M. Masdeu Munté
 • Anna Garriga Masdeu
 • Montserrat Sabaté Manuel
 • Joan March Roca
 • Dolors Ollé Masdeu
 • Victòria Masgoret Guinovart
 • Lourdes Camafort Vallverdú
 • Pere Masdéu Anglés
 • Josep M. Masdéu Sendra
 • Josep Daroca Roig