Membres del Consell Pastoral Parroquial 2023

El novembre de 2022 es procedí a la renovació dels membres del Consell Parroquial per elecció.

 • Núria Pasqual Felip
 • Marcel Puig Tàrrech
 • Anna Roig Garriga
 • M.Clara Pasqual Felip
 • Montserrat Mas Pascual
 • Montserrat Gomis Llargués
 • M.Teresa Poy Girona
 • Assumpció Botanch Gené
 • Maria Clara Pasqual Felip
 • Matilde Tàrrech Espasa
 • Sor Margarita Gutiérrez Rodríguez
 • Marcel Puig Tàrrech
 • Josep Lluís Aragonès Pau
 • Pere Masdéu Anglés (obres)
 • Pere Mas Pascual (obres)
 • Lurdes Casadó Ferré
 • Irene Gomis Fortuny
 • Núria Garcia Salvat
 • Josep Daroca Roig (col·laboració)
 • Mn. Albert Fortuny Llaveria
 • Núria Pasqual Felip
 • Joan Massana Cabré
 • Montserrat Gomis Llargués
 • M.Clara Pasqual Felip
 • Marcel Puig Tàrrech
 • Joan Massana Cabré
 • Ester Aguadé Masdeu
 • Sor Margarita Gutiérrez Rodríguez

Equip de Comunicació

 • Maria Clara Pasqual Felip
 • Jordi Fernández Vidal

Secretaria

 • Montserrat Mas Pascual
 • Anna Roig Garriga