Membres del Consell Pastoral Parroquial (2015 – 2017)

El dia 17 de desembre de 2015 es procedí a la renovació dels membres del Consell Parroquial per elecció.

 • Silvia Cesari Tàrrech
 • Neus Serra Queralt
 • Pol Bergadà Badia
 • Anton Botanch
 • Núria Cochs Poch
 • Montserrat Sabaté Manuel
 • Josep-Ll. Aiguadé Masdéu
 • Assumpció Vilalta Masdeu
 • Victòria Masgoret Guinovart
 • Lourdes Camafort Vallverdú
 • Josep Barceló García
 • Pere Masdéus Anglés
 • Josep M. Masdéu Sendra
 • Miquel-A. Puig Tàrrech
 • Miquel-Àngel Puig Tàrrech
 • Núria Cochs Poch (secretària)
 • Neus Serra Queralt
 • Mn. Joan Curieses García (rector)