Sense comentaris encara

CATEQUESI SESSIÓ 10-NADAL, LA PRIMERA VINGUDA DE JESÚS

Sessió 10.- NADAL, LA PRIMERA VINGUDA DE JESÚS

  • Qui ve per Nadal?

Jesús. Jesús ha vingut perquè Déu Pare ens estima. Per això ha demanat a una família que l’aculli. Ha trobat uns pares amb molta generositat per a rebre’l. Són Maria i Josep.

  • A on neix?

A Betlem de Judea, com deien les escriptures, que naixeria el Messies.

  • A qui anuncia l’àngel el naixement del Salvador?

Als pastors, que eren les persones més humils i rebutjades d’aquella societat.

  • Per què ve Jesús?

Jesús ens ve a salvar avui perquè el mal no creixi i perquè nosaltres fem el bé.

Jesús és el Salvador del món volem dir que ens ha vingut a treure a tots del mal que no ens deixa ser feliços. Hem equivocat el camí i necessitem algú que ens salvi.

  • Per què fem festa per Nadal?

Nadal és la festa de Jesús que neix per salvar tothom.

Les persones de cor senzill i humil ho poden entendre: com els pastors de Betlem; com tants pares i mares que s’esforcen cada dia afrontant les dificultats de cada dia; com els infants; com els malalts, els pobres i tots els qui senten desig d’amor, de perdó i de pau.

  • Com ens preparem per celebrar el Nadal?

Preparant el nostre cor. Això podem fer-ho: pregant, estant més contents, més atents als qui ens envolten, preparant el pessebre, col·laborant amb les campanyes d’ajuda als necessitats…

JESÚS EL REGAL MÉS GRAN.

DÉU ES FA HOME ENMIG DELS HUMILS I AIXÍ ES MANIFESTA LA GLÒRIA DE DÉU.

Activitat: Fer uns regals i dins de cadascun posar aquestes paraules:

REGALS: l’amor, la pau, la solidaritat, la senzillesa, el compartir, l’atenció als més necessitats, la família, la festa, l’estimació a tots, el perdó, l’acolliment, l’alegria, el bon tracte amb tothom, el valor de les coses petites.

Si fossis un pastoret de Betlem, què li portaries a Jesús?

sessio10 NADAL, LA PRIMERA VINGUDA

Publicar un comentario