Sense comentaris encara

CATEQUESI INFANTS

SESSIÓ 2.- EL SENYAL DE LA CREU

Jesús va morir clavat en una creu. El van enterrar i ressuscità el tercer dia d’entre els morts.

La creu és el senyal del cristià.

En el baptisme, el sacerdot i els teus pares et van fer al front el senyal de la creu. Quan et confirmin, el bisbe també et marcarà el front amb el senyal de la creu.

La creu presideix l’altar de l’església.

Les famílies cristianes la solen posar també a casa seva.

En molts pobles la veuràs als camins del seu terme.

La creu vetlla el repòs dels nostres difunts.

El més important, però, és que la creu guardi els nostres pensaments, les nostres paraules, el nostre cor i les nostres accions.

sessio2 la creu

APRENEM EL SENYAL DE LA CREU   CANTANT

LA CREU de Mn. Joan Magí

La mà al front: En el nom del Pare,

tiro avall:  i del Fill,

a l’esquerra: i de l’Esperit,

a la dreta: Sant. Amén.

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Una creu damunt del front, una creu damunt la boca,

i una creu damunt del pit:

Pel senyal de la santa Creu, dels nostres enemics, deslliureu-nos,

Senyor,Déu nostre…

En el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant. Amén.

Publicar un comentario